Thực hiện Lịch tiếp công dân, sáng nay ông Lưu Thành Công – Phó Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tiếp các công dân đến trình bày nhiều vấn đề có liên quan đến quyền lợi và sản xuất. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *