Sáng nay, các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đơn vị huyện Bình Tân tổ chức giám sát “Công tác quản lý nhà nước, xử lý vi phạm khai thác cát sông” trên địa bàn huyện Bình Tân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *