Sáng nay, kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 9 vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân được các đại biểu HĐND quan tâm nêu lên tại diễn đàn kỳ họp này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *