Thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đa dạng phương thức hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa phương. Qua đó đã tạo được niềm tin tưởng của doanh nghiệp khi triển khai dự án đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *