UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chấp thuận chủ trương cho Đài PT-TH Vĩnh Long hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số mặt đất cho các hộ thuộc diện gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng được trích từ Quỹ Phát triển sự nghiệp của Đài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *