Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được phân bổ trong năm 2018, song do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn còn chậm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *