Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực thực hiện nhiều chính sách khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó có việc cho vay vốn với mức từ 80 đến 100% chi phí, lệ phí hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *