Cháy nổ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm riêng của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Để đảm bảo an toàn cháy nổ nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay, Công an huyện Vũng Liêm đang đẩy mạnh công tác truyên truyền nâng cao ý thức PCCC cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *