Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu là một trong những giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Tuy nhiên, để tìm được đầu ra ổn định cho cây màu thì hiện vẫn còn nhiều thách thức.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *