Đánh cắp số phận

Song song với việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, Vĩnh Long còn tập trung đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là trong việc khám chữa bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *