Đánh cắp số phận

Nhân sự kiện thành phố Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng 3, Công an thành phố Vĩnh Long phối hợp với các các ngành liên quan triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *