Ngày 22/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *