Ngày 30/8, ông Lưu Thành Công, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ để nghe công dân trình bày kiến nghị, xem xét, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *