Việc đưa cây màu trồng trên chân đất ruộng được xem là một trong những giải pháp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giảm bớt diện tích đất canh tác lúa kém hiệu quả. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *