Nguồn nước mặt ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm từ chất thải, nước thải sinh hoạt, sản xuất. Vì vậy, ngoài đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tập trung, thay đổi quản lý thì quan trọng là ý thức của cả cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống !   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *