Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 9 đã thảo luận thống nhất ký kết giao ước với các nội dung thi đua cụ thể, trọng tâm là thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị phù hợp với yêu cầu công tác công an;  Công an các tỉnh chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các chủ trương, đề án, kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự góp phần phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *