Cụm thi do trường ĐHCT chủ trì có trên 23.800 thí sinh dự thi; trong đó tỉnh Vĩnh Long có hơn 5.000 thí sinh. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này cũng đã cơ bản hoàn tất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *