Chiều nay Cục thuế tỉnh Vĩnh Long  tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến ngành thuế lần thứ 4, giai đoạn  2010-2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *