Thực hiện Quyết định số 3597 ngày 04/11/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế đối thoại với người nộp thuế, sáng nay (22/04), Cục thuế tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa cơ quan thuế với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh.

Tham gia buổi đối thoại có hơn 40 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thường xuyên của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các sai phạm, thiếu sót trong thực hiện chính sách pháp luật về thuế, đồng thời để tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan thuế với người nộp thuế.

Tại buổi đối thoại, có gần 20 câu hỏi của các doanh nghiệp xoay quanh về vấn đề thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng. Đại diện lãnh đạo Cục thuế đã giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thuế cho người nộp thuế, luôn xem người nộp thuế là khách hàng, là người bạn đồng hành thân thiết của cơ quan thuế trong thực thi các chính sách, pháp luật về thuế.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *