Từ đầu năm đến nay, Cục QLTT Vĩnh Long đã phát hiện và xử lí trên 70 vụ vi phạm với số tiền phạt trên 1 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *