Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 14 chính thức khai mạc, cùng với cử tri cả nước, cử tri Vĩnh Long hướng về kỳ họp với niềm tin và nhiều kỳ vọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *