Thành công của cuộc bầu cử trưởng ấp, khóm khu nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thêm một lần nữa khẳng định, niềm tin của cử tri và Nhân dân vào người đại diện cho mình tại khu dân cư. Cử tri tin rằng những người trúng cử sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm nỗ lực, phấn đấu nhiều để đưa đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *