Là kỳ họp cuối năm, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV tập trung vào việc xem xét, quyết định đối với các vấn đề KT- XH của đất nước. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Cử tri cả nước đang hướng về Quốc hội với nhiều kỳ vọng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *