Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long cho biết: đến hết ngày 02 tháng  5 là thời hạn cuối cùng để các tổ bầu cử trong tỉnh niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng người ở khu vực bầu cử.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *