Sáng nay các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện Long Hồ và Mang Thít cũng đã đồng loạt khai mạc .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *