Năm qua, tuy giá xăng dầu trên thế giới và trong nước có nhiều biến động, tác động  đến hoạt động kinh doanh, nhưng Công ty xăng dầu Vĩnh Long vẫn thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *