Công trình đường liên ấp Mỹ Hòa – Mỹ Hưng thuộc xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn được triển khai xây dựng từ đầu tháng 6/2016. Tuy nhiên đơn vị thi công chỉ thực hiện được một số công việc rồi ngưng thi công đến nay, gây khó khăn trong việc lưu thông khiến người dân rất bức xúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *