Hiện nay, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin phát triển như vũ bão, có tác động mạnh mẽ vào đời sống xã hội, tác động đến xu hướng vận động của xã hội trên cả mặt tích cực cũng như tiêu cực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *