Công đoàn Chi cục Thuế vừa được Liên đoàn Lao động huyện Mang Thít chọn tổ chức thí điểm Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2012.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Chi cục Thuế huyện Mang Thít đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Kết quả, trong nhiệm kỳ có 22 sáng kiến được hội đồng xét duyệt đạt cấp chi cục và đưa vào thực hiện. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân, viên chức, lao động được đặc biệt chú trọng. Công đoàn các cấp đã huy động các nguồn vốn gần 780 triệu đồng, giúp hàng trăm lượt công nhân, viên chức, lao động phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Các hoạt động xã hội được thực hiện tốt.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 2 cờ thi đua xuất sắc; 8 cán bộ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn. Đơn vị đạt danh hiệu vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ.

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010 – 2012 và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Kim Giai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *