Chiều nay, Sở công thương Vĩnh Long phối hợp Viện năng lượng-Bộ công thương và Tổng công ty điện lực miền Nam hội nghị “Công bố quyết định phê duyệt hợp phần 1, thẩm định hợp phần 2 về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *