Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Kế hoạch cao điểm thực hiện đến hết tháng 8 năm 2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *