Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long, với diện tích 81m2, trong đó khu thờ chính có diện tích 25m2 và hành lang xung quanh 56m2. Nguồn kinh phí xây dựng công trình được cán bộ chiến sĩ tự nguyện đóng góp và nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ, góp phần xây dựng và hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *