Hôm nay, Ban Chỉ đạo bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em – Công an tỉnh Vĩnh Long hội nghị tổng kết giai đọan 2011 – 2015. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Pháp – Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác quần chúng – Bộ Công an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *