Thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh chung tay thực hiện các công trình công cộng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đường giao thông nông thôn Phú Đức – Tân Lộc là một điển hình như vậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *