Áp dụng chuyển đổi số để đảm bảo tính công khai, minh bạch, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác quản lý là mục tiêu hướng đến của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Nỗ lực áp dụng chuyển đổi số đã mang lại lợi ích thiết thực không chỉ cho Nhà nước, doanh nghiệp mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *