Nghĩa tình của người đất liền đối với quân và dân trên đảo như tiếp thêm động lực để cán bộ quân dân huyện đảo Trường Sa an tâm bám đảo, bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *