Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được xây dựng và triển khai với mục đích hỗ trợ các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang ở vùng có dịch Covid-19 có điều kiện để học tập trực tuyến hiệu quả. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, thiết bị được cấp thông qua chương trình cũng đã phát huy tác dụng tích cực trong hổ trợ học tập cho các học sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *