Đánh cắp số phận

Quay số hóa đơn may mắn được Cục thuế tỉnh Vĩnh Long tổ chức định kỳ hàng quý, bắt đầu từ quý 2 năm 2022. Chương trình được ngành thuế kỳ vọng sẽ góp phần khuyến khích, vận động người dân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, góp phần chống thất thu thuế, tạo sự minh bạch, bình đẳng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *