Trước những diễn biến phức tạp của  dịch bệnh covid-19, cùng với các ngành, các cấp trong tỉnh, tuổi trẻ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *