Tại huyện Trà Ôn, những ngày qua, các cấp, các ngành trong huyện đã có nhiều hoạt động chăm lo tết cổ truyền Chol Chnam Thmay cho đồng bào dân tộc Khmer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *