Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 được phát động từ ngày 1 – 30/6 có chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, hướng tới hai mục tiêu: Chung tay bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế – xã hội sau đại dịch; Chung tay bảo vệ trẻ em và hãy lên tiếng tố cáo những hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *