Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trò chơi game bắn cá, ngăn chặn kịp thời hành vi mang tính cờ bạc, chấn chỉnh hoạt động này theo hướng lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *