Chợ là nơi tập trung nhiều hàng hóa và các phương tiện sử dụng điện cao,  rất dễ xảy ra cháy, nổ. Việc thường xuyên kiểm tra, rà soát, chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở các khu chợ được cơ quan chức năng hết sức quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *