Đánh cắp số phận

Thời gian qua, tình trạng chó thả rông trên đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông thường xuyên diễn ra. Thế nhưng hiện nay, thói quen này vẫn rất phổ biến, từ nông thôn đến thành thị.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *