Cũng như nông dân ở các tỉnh, thành trong khu vực, nông dân tỉnh Vĩnh Long đang gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất, chăm sóc lúa Đông Xuân. Bởi bên cạnh giá phân bón ở mức cao kỷ lục thì thời tiết bất thường thời gian qua đã làm nhiều diện tích lúa bị chết giống, phải tốn thêm khoảng chi phí khá lớn cho việc chăm sóc lúa ngay từ đầu vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *