Báo cáo với đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết: trong năm 2022, Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết 88,6% số vụ việc đã thu lý.  Các đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị tổ chức xét xử trực tuyến được 27 phiên tòa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *