Dù gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, các doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Long có nhiều nỗ lực chăm lo lương, thưởng tết cho người lao động, một mặt thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động, mặt khác giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động, cùng gắn bó mật thiết, đồng hành với doanh nghiệp.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *