Tuyên truyền cổ động trực quan được xem là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, thời gian qua thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn nhiều hạn chế, chưa thật sự phát huy hiệu quả trong tuyên truyền.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *