Năm học 2021-2022, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài, các phong trào hoạt động tại trường học bị gián đoạn. Thế nhưng, với ý chí vượt khó và khát vọng đạt thành tích cao trong học tập – rèn luyện, em Nguyễn Chí Hiếu, học sinh trường THPT Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn đã tìm tòi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, hỗ trợ và truyền lữa để các bạn trong cùng nhau nỗ lực học tập tốt, rèn luyện tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *