Mỗi năm, cả nước sản xuất khoảng trên dưới 7 triệu ha lúa. Ngành Nông nghiệp xác định lĩnh vực canh tác lúa đang là nguồn phát thải khí cacbonic lớn. Việc thay đổi sang canh tác thân thiện với môi trường, nhất là áp dụng chương trình canh tác lúa thông minh là điều tất yếu và mong muốn đây là quy trình canh tác chung cho toàn quốc trong thời gian tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *